1.   Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website kayspa.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà KAY SPA cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để KAY SPA liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên KAY SPA nhằm đảm bảo quyền lợi cho Quý Khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý KAY SPA về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-       Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

-       Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và KAY SPA;

-       Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

-       Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-       Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến đặt lịch hẹn tại KAY SPA

-       Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

-       Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng. VD: các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển, các chương trình khuyến mãi liên kết với các đối tác tin cậy, …

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của KAY SPA.

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó.

- Ban quản lý KAY SPA và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với Quý Khách hàng

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

TRUNG TÂM KAY SPA CENTER

Địa chỉ: 268 Tô Hiến Thành, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10 , TP.HCM

Email: hotro.kayvn@gmail.com

 

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

-         Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã được cấp trên kayspa.vn. Sau đó, chọn mục “Thông tin cá nhân” hoặc “Thay đổi mật khẩu” để thực hiện việc chỉnh sửa theo yêu cầu

 

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

-         Thông tin cá nhân của thành viên trên kayspa.vn được KAY SPA cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-         Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

-         Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, KAY SPA sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

-         Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin cần hỗ trợ tư vấn trên website kayspa.vn.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

-         Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ: 

TRUNG TÂM KAY SPA CENTER

Địa chỉ: 268 Tô Hiến Thành, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10 , TP.HCM

Email: hotro.kayvn@gmail.com

Hoặc gọi điện thoại đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng: 0938.488.111

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của thành viên, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết. Trả lời cho thành viên về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

 

New York

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ

New York

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ